skip to Main Content
Afscheid en op weg naar een nieuwe uitdaging

Outplacement is het doelgericht vinden van een passende nieuwe functie of Ondernemerschap ambieren voor mensen die hun baan binnen een organisatie (zullen) verliezen. Artemis JobMarketing biedt outplacement aan in de vorm van 1-op-1 begeleiding.

Het programma

Outplacement is een programma van 6, 9 of 12 maanden. Het is maatwerk. De vaste onderdelen in het outplacement programma zijn:

Intake
Bij de intake inventariseren we de uitgangspositie en verwachtingen van onze cliënten. Vervolgens maken we een plan van aanpak
Begeleiding
In gesprek met onze cliënt stellen we vast welke ‘competenties’, ofwel talenten en kwaliteiten iemand in huis heeft. Vervolgens brengen we met de werkveldmethode 5x5x5 brengen we de arbeidsmarkt in kaart om cliënten in contact te brengen met potentiele werkgevers)
Realisatie
De invulling van een outplacement baseren we op ons JobMarketing Traject of ons Eigen Baas Traject. U leest alles over deze twee trajecten bij JobMarketing Traject en bij Eigen Baas Traject
Back To Top