Outplacement met transitie vergoeding

Dit traject zetten we in voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Samen met de cliënt brengen we kwaliteiten, werkervaringen en een realistisch zoekprofiel in beeld. Daar gaat een zoektocht naar eigen vitaliteit, zelfvertrouwen en de arbeidsmarkt aan vooraf.

Dat is het outplacement traject. Praktisch, concreet en met een helder doel: passend werk vinden. Een gemiddeld outplacement traject ronden wij samen met u in 15 tot 20 persoonlijke sessies af.

 

2e Spoor traject

Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de plicht de werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren als de werknemer niet binnen het bedrijf te herplaatsen is.

Hiervoor wordt het 2e Spoor traject ingezet. In dit traject zoeken wij samen met de werknemer naar een nieuwe passende functie. De uitvoering van de activiteiten worden door ons zorgvuldig gerapporteerd en in het dossier bijgehouden. Hierdoor voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen en kunnen loonsancties voorkomen worden. 

Onze werkwijze: Binnen 8 uur na aanmelding wordt door onze coach contact gezocht met de werknemer voor het inplannen van een uitgebreid intake gesprek. Na dit gesprek formuleren wij bondig het plan van aanpak, duur van het traject en de kosten. 

Gestart kan worden binnen 5 dagen na goedkeuring van het plan van aanpak.