Op weg naar ondernemerschap.

Met Artemis Business Coaching coachen, begeleiden en ondersteunen wij de startende en gevestigde ondernemer in klein- en middelgroot MKB. Voor bedrijven die zoekend zijn naar een verbetering van de organisatiestructuur, klantentoename en omzetgroei. Met onze kritische en ervaren blik en oog voor de mensen achter de onderneming zijn wij een gedreven sparring partner. Pragmatisch en doelgericht. 

Het maken van een ondernemingsplan met ons MKB online ondernemingsplan helpt je stap voor stap je plannen in kaart te brengen. Overzichtelijk, professioneel en met de juiste ondersteuning zowel voor de startende- als gevestigde ondernemer.

Voor gemeentes verzorgen wij intake, haalbaarheidsonderzoeken en coaching trajecten voor en ná de start en begeleiden wij een specifieke groep van franchiseondernemers.

Passie, gezond verstand en het hart op de juiste plaats. Dat is het persoonlijk fundament van ondernemers die met succes hun eigen bedrijf zijn gestart. Deze persoonlijke basis is zeer bepalend voor een goede start. Daarnaast zijn ook visie, durf en doorzettingsvermogen van belang.

Als je van mening bent dat je aan deze basisvoorwaarden voldoet dan treden wij graag op als sparring-partner op je weg naar zelfstandig ondernemer, freelancer, zzp-er of franchisenemer. Wij denken en cijferen met je mee!

In 10 tot 15 individuele sessies adviseren en ondersteunen wij je in de veelomvattende materie naar het uiteindelijke ondernemerschap. Het eerste deel van het Eigen Baas traject zal worden besteed aan je motivatie en realisme van de plannen en ondersteuning van het eventuele thuisfront.

Doe nu de ondernemerstest om direct te weten hoe geschikt jij bent als ondernemer.


Het Eigen Baas traject

Eigen Baas traject bestaat uit 10 tot 15 persoonlijke sessies van gemiddeld anderhalf uur waarin de volgende stappen aan de orde komen:

check.gif  Onderneem ik met mijn hart, heb ik de juiste motivatie en zijn mijn plannen realiseerbaar
check.gif   Omgevingsfactoren, klanten, branche en concurrentie in beeld brengen.
check.gif   Welke verkoopprijs ga ik hanteren, welke omzet en winst moet ik maken?
check.gif   Opstellen van een investerings én privé begroting.
check.gif   Hoe en met welke strategie ga ik de markt benaderen. Plan van aanpak.
check.gif   Opstellen en presentatie ondernemingsplan.
check.gif   Uitvoering en opstartfase. 
check.gif   Feedback tijdens de opstartfase.

Kortom: het marktonderzoek, de marktbenadering en de marketingstrategie worden in het Eigen Baas traject diepgaand, deskundig maar zeker ook met gevoel en intuïtie besproken en behandeld. 

Het 'Starten met een Uitkering' en overige bepalingen van overheidswege, zoals vestigings-eisen en fiscale zaken komen uitgebreid aan de orde.